Typy bytových jadier
18. mája 2015
Vlhkosť v kúpeľni – ako ochrániť dvere a nábytok
20. mája 2015
Ukázať všetko

Technické požiadavky prestavby kúpeľní a jadier

Pre realizáciu rekonštrukcie či prestavby bytového jadra je nutné dodržať určité dispozičnej zásady vzhľadom k budúcemu prevádzky v miestnostiach a ďalej pre splnenie legislatívnych predpisov. Veľkosť kúpeľne a priestoru so záchodovú misou sa v prvom rade odvodzuje od použitia zariaďovacích predmetov ako je vaňa, umývadlo a typ záchodovej misy.

Požiadavka na celkovú veľkosť miestnosti so záchodovú misou žiadna vyhláška alebo zákon nestanovujú. Je stanovená svetlá výška miestnosti pre obytné a pobytové miestnosti. Normou pre riešenie dispozícií bytov, z ktorej vychádzajú úradníci je norma stavebného úradu. Táto norma je síce stále platná ale žiadny zákon ani vyhláška sa na nej priamo neodkazuje. Avšak z dôvodu, že táto norma obsahuje overené funkčné princípy, odporúča sa pri návrhu miestností k tejto norme prihliadať.

Požiadavky na príslušenstvo bytu

V každom byte musí byť navrhnuté príslušenstvo zahŕňajúce najmenej priestory:

  • vstupné (predsieň),
  • pre varenie (kuchyňa),
  • pre uskladnenie potravín (špajza),
  • pre osobnú hygienu (kúpeľňa),
  • pre umiestnenie záchodovej misy (WC),
  • pre uloženie upratovacích predmetov (komora).
  • Kúpeľňa

U každého bytu musí byť aspoň jedna kúpeľňa

Priechod medzi vaňou alebo umývadlom a vykurovacím telesom musí byť min. 65 cm.

Vzdialenosť medzi stenou a osou umývadla musí byť min. 45 cm.

Svetlá výška priestoru pre hygienu má byť zhodná so svetlou výškou obytných miestností v tom istom podlaží. Musí byť najmenej 2,30 m.

Ďalšie odporúčací dispozičné rozmery

Vzdialenosť medzi predným okrajom umývadla a protiľahlú stenou má byť min. 120 cm.

Šírka medzi stenami, kde je umiestnené umývadlo (napr. Záchodovej predsiene) má byť min. 90 cm.

V súvislosti s prestavbou bytových jadier sa čoraz častejšie objavujú požiadavky na vybavenie kúpeľne iba sprchovacím kútom. Toto riešenie nie je v rozpore s požiadavkami stavebných predpisov a inštaláciu sprchového kúta do kúpeľne nič nebráni. Použitie bidetovej misy u nás platné predpisy neprikazujú a ani neobmedzujú ich umiestnenie.

Toaleta (WC)

U každého bytu musí byť aspoň jedna toaleta.

Pre toaletu sú stanovené normou najmenšie pôdorysné rozmery. Tie sú závislé na spôsobe otvárania dverí a na použitom type záchodovej misy.

Najmenší rozmer toalety s bežnou záchodovú misou musí byť:

pri otváraní dverí von 90 x 110 cm,

pri otváraní dverí dovnútra 90 x 150 cm.

Najmenší rozmer toalety s kombinovanou alebo špeciálne záchodovú misou dĺžky 64 – 68 mm musí byť:

pri otváraní dverí von 90 x 120 cm,

pri otváraní dverí dovnútra 90 x 155 cm.

Všeobecne sa odporúča navrhovať záchody s dverami otváranými von. Pre možnosť úniku pachov a nežiaduceho odvetranie do ostatných častí bytu (najmä obytných) sú menej vhodnými dvere zasúvacia az tohto typu najmä značne rozšírené lamelové.

Ďalšie odporúčací dispozičné rozmery

Vzdialenosť medzi okrajom záchodovej misy a dovnútra otváraným krídlom dverí v ktorejkoľvek polohe je min. 30 cm.

Vzdialenosť medzi predným okrajom záchodovej misy a protiľahlú stenou je min. 50 cm.

Vzdialenosť medzi stenou a osou záchodovej misy je min. 45 cm.

Svetlá výška priestoru pre osobnú hygienu alebo priestoru pre umiestnenie záchodovej misy má byť zhodná so svetlou výškou obytných miestností v tom istom podlaží. Musí byť však najmenej 2,30 m. Dvere do priestoru pre osobnú hygienu alebo priestoru pre umiestnenie záchodovej misy majú byť najmenej 70 cm široké.

Poznámka

Požiadavku na minimálnu svetlú výšku je vhodné dodržať s ohľadom na “dispozičné pohodu” v budúcom priestore. Čo sa týka požiadavky na dvere šírky min. 70 cm do priestoru WC či kúpeľne, podľa nášho názoru príliš nerešpektuje väčšinou malé rozmery týchto priestorov, keď každý ušetrený cm príde vhod pri umiestňovaní napr. práčky, umývadla či iného vybavenia. Dvere o šírke 60 cm sú v úplnej väčšine celkom postačujúce nielen pre komunikáciu, ale aj pre premiestňovanie spotrebičov, kúpeľňového nábytku či iného vybavenia. Väčší rozmer dverí je nutné voliť vždy, keď sa uvažuje s užívaním priestorov osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Zavolať na 0904 884 958