Elektroinštalačné práce a poskytovanie služieb elektroinštalatéra

Dnes do našich stavieb sa privádza striedavý elektrický prúd 3 * 400/230 V. Keďže je elektrina nebezpečná, nemá zmysel pokúšať sa o inštaláciu svojpomocne, ak nie sme v obore sami vzdelaní a preškolení. Realizujeme profi elektroinštalačné práce v Bratislave a okolí.

 

1.10. ovládanie roliet a žalúzií

Súčasťou domov dnes už bežne bývajú aj predokenné rolety a interiérové ​​žalúzie. Pre ich ovládanie sa navrhujú jednoduché mechanické alebo zložitejšie programovateľné elektronické spínače. Náročnejší používatelia privítajú možnosť bezdrôtového riadenia činnosti žalúzií, kedy sa používa rádiový signál. Centrálne ovládanie žalúzií, markíz a roliet nám bez problémov môže spolupracovať aj s ďalšími prístrojmi.

1.11. regulácia teploty

V ponuke moderného elektroinštalačného zariadení nájdete aj regulátor teploty, ktorý porovnáva požadovanú nastavenú teplotu s reálnou teplotou v miestnosti a vďaka spínaciemu prvku odovzdáva signál zariadenia na kúrenie. Nedochádza nám tak k prekurovaniu a regulujeme tak spotrebu energií.

1.12. bezpečnostné zásuvky

Ak potom vyžadujeme dokonalejšiu ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, použijeme takzvané bezpečnostné zásuvky. Akonáhle zabudovaný prúdový chránič zistí, že z obvodu uniká prúd, ktorý by mohol byť nebezpečný, napojenie sa okamžite vypne priamo v zásuvke. Použitie takýchto zásuviek je vhodné predovšetkým v kúpeľni, detskej izbe a kuchyni, ale aj v garáži, dielni či na terase. Cez prúdový chránič by mali byť k sieti pripojené spotrebiče ako sú práčka, umývačka, elektrický sporák (dnes sa už štandardne zapájajú do bežnej elektrickej siete), ale napríklad aj drvič odpadov.

1.13. bezpečnostné systémy (EZS, EPS)

Ak budeme elektroinštalácie uvažovať do dôsledku a zároveň budeme myslieť aj na ďalšie inštalácie v dome, nemali by sme zabudnúť ani na systémy protipožiarnej ochrany a systém zabezpečenia objektu pred nechcenými návštevníkmi. Dopredu premyslené a aplikovanej rozvody nás v budúcnosti uchráni pred finančne náročnými stavebnými úpravami, alebo drahšie bezdrôtovou technológiou.

1.14. špecifiká elektroinštalácií v kúpeľniach

Bez elektrických rozvodov sa potom samozrejme nezaobíde ani žiadna moderná kúpeľňa. Avšak práve tu predstavuje elektrický prúd absolútne najväčšie nebezpečenstvo. Akékoľvek zásuvky v dome sa dá ochrániť pred deťmi zaslepením z plastov, ktoré sa v prípade potreby malým kľúčikom zase ľahko vyberie. Avšak práve v kúpeľniach je nutné sa riadiť sprísnených pravidlami a predpismi.

Elektroinštalácia v kúpeľni (vo vlhkom prostredí) má svoje konkrétne špecifiká. Po prvé by mali byť zásuvky v predpísanej výške a vzdialenosti ako od vane, tak od vodovodných kohútikov. Ak máme doma deti, je viac než vhodné myslieť aj na bezpečné umiestnenie vypínačov a odporúča sa uzemniť práčku prípadne plechovú vaňu. Na elektroinštaláciu je potrebné nechať vypracovať revíznu správu, ktorá následne slúži na vybavenie prípadných poistných udalostí a vďaka ktorej ste z obliga.

Preto je dobré radšej upustiť od laického prevedenia a obrátiť sa na odborníkov. Dúfať v to, že sa nemôže nič stať, sa nevypláca. Ľahko môže dôjsť k nepríjemnej udalosti ako je napríklad prasknutie trubiek v podlahe či skrat a poškodenie elektrospotrebičov. Ak nemáte revíznu správu, poisťovňa vám s najväčšou pravdepodobnosťou dokonca odmietne vyplatiť poistné plnenie.

V kúpeľni je tiež veľmi praktické zníženie stropu sadrokartónom. Do takto vzniknutého voľného priestoru pohodlne skryjeme elektroinštaláciu či vzduchotechniku. Výborne poslúži tiež k zabudovaniu šetrného osvetlenie v podobe halogénových reflektorov a led diód.

1.15. prísne normy

Rozmiestnenie elektroinštalácií v kúpeľniach upravujú osobitné predpisy. Z dôvodu bezpečnosti nedá vo vlhkom prostredí rozmiestňovať zásuvky a svietidlá ľubovoľne. Osvetlenie kúpeľne môže byť celkové alebo miestne, napríklad v priestore nad umývadlom zabudované nad zrkadlom a doplnené halogénovými reflektormi v sadrokartónovom zníženie stropu. Ďalšie prívody elektrickej energie sú potom závislé na vybavenie kúpeľne. Je nutný samostatný prívod pre práčku, elektrické kúrenie v podlahe, rebríčkový radiátor, masážnu vaňu či odvetranie kúpeľne. Navyše niektoré spotrebiče vyžadujú aj samostatné istenie.

Pre elektrické rozvody v priestoroch nad vaňami a sprchami platia osobitné požiadavky vyplývajúce z STN 33 2000-7-701. Táto norma potom klasifikuje jednotlivé zóny:

  • Zóna 0 – vnútorný priestor kúpacej alebo sprchovacej vane
  • Zóna 1 – priestor nad zónou 0 do výšky 2,25 m nad podlahou, zahŕňa priestor aj pod vaňou
  • Zóna 2 – siaha vodorovne do vzdialenosti 0,6 m od zóny 1, nachádza sa nad zónou 1 a teda vo výške 2,25 m nad podlahou a siaha až do stropu
  • Zóna 3 – nadväzuje na zónu 2 až do vzdialenosti 2,4 m od zóny 2

V zóne 0 nesmie byť umiestnené elektrické rozvody (ak sa nejedná o bezpečné napätie 12 V) a nesmie byť inštalovaný žiadny spínač. Môže tu byť použité len upevnené zariadenia používajúce elektrický prúd a určené len do tejto zóny.

V zóne 1 môžu byť umiestnené len elektrické rozvody nevyhnutné pre napájanie pevných elektrických zariadení, umiestnených v zónach 0 a 1. Nesmie sa tu inštalovať žiadny spínač a zásuvky s výnimkou obvodov napájaných 12 V. V tejto zóne môže byť inštalovaný len ohrievač vody a sprchové čerpadlo .

V zóne 2 môžu byť inštalovaná nasledujúce zariadenia – ohrievač vody, sprchové čerpadlo, ventilátory, svietidlá, vykurovacie zariadenia a jednotky pre vírivé vane. Nesmie sa tu inštalovať žiadny spínač a zásuvky s výnimkou jednotiek napájajúcich holiace strojčeky.

V zóne 3 je možné inštalovať zásuvky vybavenej prúdovým chráničom.

1.16. špecifiká vykurovanie kúpeľní

Vykurovanie kúpeľní je možné riešiť neelektrické ústredným kúrením, ďalšou možnosťou je nástenný infražiarič s príkonom 600 alebo 800 W. Moderným a stále častejšie používaným spôsobom je potom podlahové vykurovanie. Ohrievače sa môžu inštalovať v zónach 1, 2 a 3 za predpokladu, že sú zakryté uzemnenou kovovou mrežou. Ostatné typy elektrických ohrievačov potom možné inštalovať iba v zóne 3.

1.17. kontrola uskutočnenej elektroinštalácie

Elektroinštalácia je po remeselníkoch veľmi ťažké kontrolovať. Keďže však ide o vedenie veľmi chúlostivé na bezpečnosť (od elektrického vedenia môžeme utrpieť úraz prúdom, ale môžeme i vyhořit), zvyčajne svoju prácu elektrikári odvádzajú svedomito. Inak by od stavby odchádzali s rizikom neskorších sankcií, ale aj trestne právneho konania.
Všeobecne sa odporúča ešte pred zakrytím rozvodov omietkami dôkladne prejsť stavbu a požiadať elektrikára, aby vám do dôsledku vysvetlil, ako rozvody fungujú, čo sa bude odkiaľ zapínať a vypínať a kadiaľ rozvody vôbec vedú. Samozrejme, že rozvody elektriny (ale i ďalšie) sú nám už pred stavbou objasnené projektantom, avšak laik si také údaje nemôže zapamätať a často ani pochopiť. Vhdoné tiež je nechajte si zdokumentovať a podrobne rozkresliť všetky dôležité vedenie káblov, najlepšie dokonca aj s fotodokumentáciou. Tým sa v budúcnosti vyhnete všetkým možným problémom, ako je napríklad navŕtanie kábla pri interiérových úpravách.

1.18. revízna správa

Projektová dokumentácia a následná realizácia rozvodov elektrickej energie podlieha príslušným záväzným normám. Po vykonaní by mala byť elektroinštalácie preskúšaná a uznaná za funkčnú a bezpečná. Potom je vystavená revízna správa, ktorá je nutná pre rokovania s úradmi a distribútormi elektrickej energie. Nenahraditeľná je ale aj pri riešení poistných udalostí pri vzniku škody. Podľa nariadenia príslušné normy by potom mal majiteľ aj naďalej vykonávať pravidelné revízie.

Nutnosť pravidelne kontrolovať rozvody elektriny nie je žiadnou novinkou, ani nezmyslom, ktorý by nám mal život len ​​sťažiť. Je síce pravdou, že s pribúdajúcim počtom zariadení, ktoré sú v našich domácnostiach napájaná z elektrickej siete, sa význam takýchto revízií ešte viac prehĺbil. Avšak hovoríme tu o jednom z dvoch najnebezpečnejších rozvodov v dome (druhým je rozvod plynu).

Platí aj zásadné pravidlo, že výrobca síce môže deklarovať, že práve jeho výrobok je absolútne bezpečný, nikto však už nemôže ručiť za to, že aj konečná zostava všetkých výrobkov, napojených do vášho rozvodu elektriny, sa bude správať tak, aby nebol akokoľvek ohrozený váš majetok, alebo dokonca zdravie či život. Všeobecne platí, že nezávislý revízny technik by váš dom mal navštíviť aspoň raz ročne. Ten vždy skontroluje správnu funkčnosť celej elektroinštalácie v súlade s požiadavkami a odporúčaniami, vyplývajúcimi z platných noriem a nariadení. A pozor, práve tieto pravidlá podliehajú zmenám. Pravidelnými revíznymi prehliadkami nakoniec získate aj prehľadne spracovanú evidenciu všetkých svojich spotrebičov.

 
Zavolať na 0911 300 263