Rekonštrukcie lódžií a balkónov a bytov
28. októbra 2014
Rekonštrukčné práce
29. októbra 2014
Ukázať všetko

Rekonštrukcia strechy domu

Fúkaná izolácia v dutine plochej strechy

Izolácia v podobe celulózy či sklených vlákien sa fúkaním dostane do každej dutiny. Zatepliť sa tak dajú stropy a strechy aj bez stavebných úprav. Izolácie sa dostane aj tam, kde by sa inak zatepľovala len ťažko. Nie každá dutina je však k vypĺňanie vhodná. Problematické to môže byť u plochých striech rodinných domov, ktoré sú zložené z dvoch plášťov oddelených vzduchovou medzerou.

Dutina je medzi dvoma plášťami zámerne. Slúži na odvetranie vodnej pary, ktorá prechádza stropom z interiérov. Za rok sa tu zhromaždia litre vody, ktorý je nutné odviesť.

Horný plášť so strešnou krytinou býva drevený. Keď sa dutina uzavrie a prestane vetrať, drevo začne vlhnúť a hniť. Kondenzovaná voda z dreva začne odkvapkávať aj do izolácie, u ktorej sa tým zníži zatepľovacie schopnosť. Proces pokračuje, až sa horná drevená vrstva rozpadne. Riešením je hlavne vyvarovať sa tejto chyby. Buď je nutné zachovať vetranie vzduchovej medzery, alebo strechu novo navrhnúť ako jednoplášťovú. Kto už izoláciu na miesto inštaloval, mal by sa obrátiť na autorizovaného odborníka. Riešenie existuje niekoľko, napríklad inštalácia parozábran.

Ohrození zdravia pri likvidácii azbestu

Od tridsiatych až do začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia platil azbest za takmer zázračný stavebný materiál. Vlákna sú mimoriadne odolné vysokým teplotám, pevné a elektricky nevodivá. Preto sa azbest uplatnil ako tepelná izolácia a protipožiarna ochrana, v elektrických izoláciách aj iných stavebných výrobkoch.

Najrozšírenejší bol zrejme ako súčasti cementových strešných krytín eternit a beronit. Ale používal sa aj na izolácie drevostavieb, takzvaných Okáli, rovnako ako na vzduchotechniku​​, kanalizačné potrubie, ochranu sporákov alebo elektroinštaláciu v bytových domoch. V rokoch 1975-1990 sa do Československa dovážalo 40 až 50 tisíc ton azbestu ročne.

Neskôr sa však ukázalo, že azbest je zdravotne veľmi závadný. Jeho záludnosť spočíva v tom, že choroby ním spôsobené sa prejavia s oneskorením až niekoľkých desiatok rokov. Pri dlhšom pôsobení sa azbestové vlákna ukladajú v pľúcach a už v nich zostanú. A ochorenia sú fatálne, patrí k nim rakovina pľúc či pohrudnice.

Ak je azbestový výrobok neporušený, môže byť vo vašom okolí celý život a žiadne problémy vám nespôsobí. Riziko však nastáva pri rekonštrukciách, keď sa tieto výrobky likvidujú, alebo sa do nich inak zasahuje. Týka sa to predovšetkým opráv či búranie Okáli, likvidáciou ľahkých strešných krytín, niekedy tiež rekonštrukciou panelákových jadier a stúpačiek.

Pred rekonštrukciou by sa v miestach, kde je riziko azbestu, mal robiť stavebné prieskum. Táto povinnosť platí od roku 2007. Ak sa azbest preukáže, mala by ho ideálne likvidovať špecializovaná firma. Práca sa ohlasuje na hygienickej stanici a odpad sa vozí na vybrané skládky.

Nie je stanovený jednoznačný postup, ale prípadné riziká spojené s nekvalitne vykonaným prieskumom idú vždy na vrub projektanta. V malom množstve je možné azbest odviezť na skládku aj svojpomocne, je však potrebné výrobky dobre zabaliť a zabrániť možnosti, aby sa šíril azbestový prach. Sami nelikvidujte azbestovej výrobky priamo nad hlavou, nesiahajte na ne holou rukou. Keď s nimi budete manipulovať, navlhčite ich, aby sa z nich neprášilo.

Preťaženie plochej strechy kvôli solárnym panelom

Inštalácia solárnych kolektorov alebo fotovoltických panelov na plochej streche rodinného domu vyzerá ako jednoduchá záležitosť. Keď sa podarí vyriešiť ukotvenie tak, aby sa neporušila hydroizolácie, zdá sa, že je všetko v poriadku.

Veľký nepriateľ plochých striech, na ktorých sa vyskytujú kolektory a ďalšie panely, je podľa neho sneh, menšie aj vietor. Sneh má pri výške pol metrov hmotnosť 200 kíl na meter štvorcový, čerstvý pri výške 1,2 metra 120 kíl na meter štvorcový. Práve také vrstvy snehu môžu na streche vzniknúť vďaka naviaty snehu medzi panelmi kolektorov. Na dodatočné zaťaženie však nie sú ploché strechy navrhujú.

Na tak malé strechy nie je nutné stavebné povolenie, takže na nebezpečenstvo nemôže upozorniť ani stavebný úrad. Je však na mieste pred inštaláciou solárnych panelov či kolektorov na plochú strechu prizvať statika, aby sa k tomu vyjadril, overil konštrukciu a prípadne navrhol správne riešenie.

Zavolať na 0911 300 263