Kuchyňa – predstavy do reálneho vyhotovenia
27. apríla 2015
Vykurovanie panelákovej kúpeľne
27. apríla 2015
Ukázať všetko

Problém s bytovými jadrami v panelovom dome

Rekonštrukcia bytového jadra

Najviac problémov s bytovými jadrami sa objavuje u bytov, ktoré boli postavené pred viac ako 35 rokmi. Dožívajú nielen rozvody vnútorného vodovodu, ale aj obvodové konštrukcie bytového jadra. Užívatelia bytu sa už nezameriavajú na prostú výmenu rozvodov vody a opravu deliacich konštrukcií bytového jadra, ale chcú tiež zvýšiť úroveň hygienického vybavenia bytu, aby zodpovedalo európskemu štandardu.

Tento stav tiež vyplýva zo všeobecného pohľadu užívateľov bytov, ktorí už chcú mať konečne kúpeľňu “s obkladačkami”, a nie nejaké provizórne riešenie. Zvlášť táto snaha sa objavuje u občanov, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na postavenie nového rodinného domu. Finančné prostriedky môžu stavebníci získať aj v rámci stavebného sporenia, ktoré môžu pokryť náklady spojené s rekonštrukciou bytu. Ďalším dôvodom rekonštrukciou bytových jadier je možnosť odkúpenia bytov do súkromného vlastníctva a tým aj možnosť zhodnotenia celého bytu.

Skôr než sa pristúpi k rekonštrukcii bytového jadra, je nutné si uvedomiť, že rovnako ako u iných stavieb sa postup pri povoľovaní prestavby riadi zákonom. Prestavba bytového jadra je zmenou existujúcej stavby, ktorá vo väčšine prípadov bude vyžadovať vydanie stavebného povolenia. V rámci žiadosti o stavebné povolenie je nutné okrem základných údajov a dokladov doložiť napríklad doklad o vlastníctve bytu alebo iného práva, projektovú dokumentáciu, doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy, vyhlásenia oprávnenej osoby o odbornom vedení stavby a pod. Zvlášť veľkú pozornosť je nutné venovať problému priťaženie stavebných konštrukcií (predovšetkým u mokrých procesov). Vo väčšine prípadov musí projektová dokumentácia obsahovať aj posúdenie statika.

Dva spôsoby rekonštrukcie jadra kúpeľne

Majiteľ alebo užívateľ bytu sa v súčasnej dobe môže rozhodnúť pre dva spôsoby realizácie rekonštrukcie bytového jadra. Prvá možnosť uvažuje použitie tradičných technológií, tzv. Mokrých stavebných procesov, tzn. po odstránení dožitého bytového jadra, starých zariaďovacích predmetov a rozvodov sa vykoná vymurovanie nových deliacich konštrukcií kúpeľne a WC z tradičných stavebných materiálov, väčšinou z tehál, presných tvárnic a pod. Druhý spôsob rekonštrukcie využíva ľahkých inštalačných priečok a predstenových inštalačných systémov s oceľovou konštrukciou, ktoré sa oplášťujú sadrokartónovými doskami. Na trhu existuje hneď niekoľko systémov významných firiem, ktoré ponúkajú kompletný inštalačný systém, ktorým je možné celú rekonštrukciu jadra vykonať.

Rekonštrukcia bytového jadra a postup prác vyžaduje náležitú prípravu, aby sa pri vlastnej realizácii predišlo nežiaducim prestojom a “improvizáciám”. Vhodné je zadať stavebné práce odborným firmám, ktoré sa rekonštrukciami bytových jadier zaoberajú. Pred začatím prác je dôležité ostatné nájomníkmi bytového domu informovať o začatí prác, pretože práca sa nezaobídu bez určitej dočasnej straty komfortu bývania. Celkom iste bude susedmi nejakú dobu obťažovať hluk, obmedzenie prívodu vody a manipulácia so stavebným materiálom. Pred rekonštrukciou sa nesmie zabudnúť aj na vyriešenie provizórneho užívanie základného hygienického zariadenia, napríklad u susedov alebo v spoločných priestoroch.

Priebeh rekonštrukcie

Odstránenie existujúceho bytového jadra trvá spravidla pol dňa. U niektorých typov jadier (so samostatnou drevenou podlahou) je zrejmé, že po odstránení jadra bude potrebné vyrovnať podlahu v hrúbke 2 až 3 cm. Zároveň sa zistí, či bude potrebné zabezpečiť úpravu stropu, napríklad omietnutím u mokrých procesov alebo ľahkým podhľadom u sadrokartónových konštrukcií. Spočiatku je vhodné ponechať WC misu s napojením do druhého dňa rekonštrukcie v prevádzke (ak je to možné).

Potom nasleduje montáž deliacich konštrukcií – buď kovových nosných konštrukcií sadrokartónových stien alebo vymurovávaní klasických priečok. U sadrokartónových konštrukcií sa pred opláštením vykonáva montáž kanalizačného a vodovodného pripojovacieho potrubia a prípadne inštalačných prvkov pre závesné WC a umývadla. Niektoré firmy vyrábajú montážne prvky ako do tradičných murovaných konštrukcií, tak aj do sadrokartónových systémov.

V niektorých prípadoch, napríklad pri zmene umiestnenia záchodovej misy, je nutné vsadiť do zvislého odpadu novú odbočku pre jeho napojenie. Počas výmeny odbočky je nutné vyradiť z prevádzky všetky predmety na stúpačke nad rekonštruovaným bytom, preto je nutné upozorniť všetky nájomníkmi. Doba výmeny nie je dlhá, u kanalizačného potrubia z polyetylénu trvá výmena časti potrubia v podlaží len dvadsať minút. U vymurovaných konštrukciou sa rozvody vody a kanalizácie ukladajú do vysekaných alebo vyfrézovaných drážok. Odporúča sa, aby aj u vymurovaných konštrukcií bola predná stena inštalačnej šachty postavená z kovovej konštrukcie so sadrokartónom.

U sadrokartónových priečok sa potom vykonáva jednostranné opláštenie impregnovanými doskami, montáž elektrorozvodov a vloženie tepelnej izolácie, napríklad na báze minerálnych vlákien. Pre steny bytového jadra je nutné pri štandardných vzdialenostiach stojín (600 mm) u sadrokartónových konštrukcií použiť dvojité opláštenie z každej strany s hrúbkou dosiek 12,5 mm. Pri jednovrstvovom opláštení je nutné vzdialenosť nosných profilov zmenšiť na 400 mm. U niektorých systémov sa vykonáva len opláštenie raz doskou s hrúbkou 18 mm.

Po vykonaní deliacich konštrukcií a sanitárnych rozvodov nasleduje obklad keramickým obkladom, položenie dlažby, kompletizácia zariaďovacích predmetov a finálna kompletizácia elektroinštalácií, prípadne ešte montáž ľahkého podhľadu.

Na čo sa nesmie zabudnúť

Pri rekonštrukcii bytového jadra sa nesmie zabudnúť na rad “maličkostí”, ktoré by v neskoršej dobe mohli spôsobiť rad nepríjemností. Nesmie sa zabudnúť na prístup do inštalačnej šachty, predovšetkým z dôvodu budúcej výmeny stúpačiek a prístupu k vodomerom a plynomeru. Odporúča sa, aby dvierka do šachty bolo možné vybrať a aby mali veľkosť najmenej 600 × 600 mm. Ďalej je nutné, aby investor pred začatím rekonštrukcie mal rozmyslené, aké zariaďovacie predmety bude chcieť do kúpeľne inštalovať, napríklad závesné WC, typy umývadiel, typ vane alebo sprchového kúta apod. U vaní je nutné pamätať na revízny otvor pri sifónu, u vírivých vaní na prívod elektrického prúdu a dostatočne veľký revízny otvor pre prístup k čerpadlu.

Záver

Vybúranie existujúceho jadra, postavenie deliacich konštrukcií, prevedenie rozvodov vody, kanalizácie a elektroinštalácie je možné zvládnuť do štyroch dní. Ďalšie tri dni sa vykonáva obklady, dlažby a kompletizácia zariaďovacích predmetov. Každá technológia pri rekonštrukcii bytového jadra, či už v podobe suchého alebo mokrého procesu, má svoje prednosti i nevýhody. Je len na stavebníkovi, pre ktorú sa rozhodne.

Zavolať na 0904 884 958