Riziká zvýšenej vlhkosti po rekonštrukcii domu a bytu
28. októbra 2014
Rekonštrukcia strechy domu
28. októbra 2014
Ukázať všetko

Rekonštrukcie lódžií a balkónov a bytov

Problematické nové balkóny a predsadené lodžie

Aby bol dom naozaj ako nový, súčasne so zateplením sa u panelákov zvyčajne upravujú aj balkóny. Zvlášť v posledných desiatich rokoch sa pôvodné zavesené alebo konzolové balkóny často nahrádzajú predsadenými lodžiami. Tie sú uložené na samostatných základoch, alebo zavesené na nosných konštrukciách. Mnohé z týchto systémov však vykazujú vážne chyby.

Balkóny inštalované miesto tých starých často nedodržiavajú normy pre bezpečnosť a požiarnu odolnosť. Alarmujúce sú chýbajúce statické posudky osadenia u niektorých balkónových konštrukcií. Stáva sa, že renomovaný statik vypracuje správne riešenie, ktoré sa potom ale bez jeho vedomia opakuje na iných domoch. Spoje nosných prvkov vykazujú nedokončenie zvarov či oslabenie materiálu, sú málo zaistené proti korózii. U väčšiny balkónov je napríklad medzi podlahou či zábradlím a fasádou príliš široká škára, takže ohrozuje bezpečnosť ľudí na balkónoch aj pod nimi. Pod hliníkovou podlahou, kde sa udržuje vlhkosť, môžu navyše časti oceľovej konštrukcie, vrátane nosného tiahla, korodovať.

Nielen u starých, ale aj u nových balkónov môžu korodovať nosné prvky

Betónové prefabrikované lodžie sa zas ukladajú na seba po jednotlivých poschodiach a kotvia do stien domu, čím sa stabilizujú. Vzniká tým akási veža pripevnená k stene domu. Pri ich výrobe a inštalácii sa mnohokrát málo prihliada k problému rozťažnosti materiálov.

U izolovaného domu teploty, ktorým sú vystavené vonkajšej steny pod izoláciou, kolíšu počas roka len asi o päť stupňov. U nezateplených lodžií však môže byť tento rozdiel až 80 stupňov. Lodžie sa teda rozťahujú a zmršťujú ďaleko viac než stena, na ktorej sú pripevnené.

Teplotná rozťažnosť konštrukcia na seba položených lodžií je v prípade osmipodlažního domu asi 25 milimetrov, v prípade 12podlažného domu 35 milimetrov. Existuje riziko, že na túto hodnotu dilatácie nie sú všetky lodžie navrhnuté ani vykonané. Potom hrozí, že sa kotvenie v jednotlivých poschodiach môže deformovať a jeho porušenie ohrozí stabilitu celej lodžiovej veže. Problémom je aj to, že základy pod lodžiami majú iný priebeh sadania, než je tomu u pôvodného domu.

Kvôli všetkým týmto poruchám hrozí vznik trhlín v paneloch, kvôli ktorým bude betón degradovať. Rovnako tak môžu hrdzavieť odhalené oceľovej vnútornej výstuže panelov. Navyše hrozí korózia iu konštrukcie samotných lodžií a ich kotvenie do steny.

Neodborné zásahy do statiky i panelových domov

Stena má len 14 centimetrov, tak to bude len priečka. Keď do nej prerazíte dvere, nič nehrozí. Podobne občas premýšľajú majitelia panelových bytov, alebo aj prizvaní murári. Stavebné povolenie, projekt a posúdenie statikom nie je lacné, stojí aj vyše 350€. Odborníkov, ktorí to robia, nie je veľa a môžu byť vyťažení. A tak ľudia vezmú zbíjačku, a bez toho, aby sa niekoho pýtali, otvor do steny prerazí.

Slovenská komora autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe je verejnoprávna organizácia zriadená zákonom, ktorá združuje viac ako 29 tisíc projektantov, stavbyvedúcich a ďalších odborníkov na stavebné problematiku. Svoje odborné úkony potvrdzujú okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom. Na webových stránkach je možné nájsť aj zoznam autorizovaných osôb členený podľa zamerania a regiónov. Ľahko si tak vo svojom okolí nájdete statika, projektanta, energetického experta, technický dozor aj iného odborníka, ktorý sa môže venovať vašej stavbe.

Pritom 14centimetrové steny bývajú v panelákoch nosné. Hneď sa nemusí stať nič. Možno vám vynadajú susedia za hluk a objavia sa drobné trhliny v maľbe. Nepríjemnosť sa však môže prejaviť v budúcnosti. Akonáhle sa podobných zásahov zíde v dome viac, konštrukcia sa začne pohybovať a môže sa aj zrútiť. A keď nastane nešťastná udalosť, ako výbuch plynu v niektorom z bytov, namiesto stien len v tomto byte môže spadnúť celý dom.

Podľa skúseností odborníkov sa ľudia dopúšťajú mnohých podobných chýb. Pri navrhovaní úprav panelových domov sa často používajú postupy obvyklé v technológiách murované výstavby. Tie ale nie sú vždy vhodné pre technológie veľkorozmerných panelov, ktoré sa správajú odlišne.

Mätúce je malá hrúbka stien, pričom nosnú funkciu môže mať väčšina z nich. Sú tiež známe prípady, kedy murári do panelov vyrezávajú drážky pre elektroinštalácie. Môžu tým prerušiť oceľové výstuže v betóne, čo je zvlášť nebezpečné u stropov. Panely sú tuhé, ale krehké. A pri búraní nie je vhodné používať zbíjačky. Búracie kladivá negatívne prenášajú chvenie aj do vzdialenejších oblastí od zriaďovaných otvorov. Je potrebné vykonávať otvory metódou rezania.

Niekedy jeden zásah môže priamo ohroziť celú stavbu.

Keď si niekto na úpravu bytu najme interiérové ​​štúdio, na rozdiel od architektov nie je isté, či bude spolupracovať so statikom. Jednoducho posúdiť, ktoré múry sú nosné, je pritom zložité. Aj pre projektanta je často problém zohnať dokumentáciu ku konkrétnemu domu. Rad archívov, ktoré ich zhromažďovali, totiž zanikla. Jediná šanca, ako sa nepomýliť, je teda posudok statika. A tiež pochopenie susedov v okolitých bytoch, že ho pustia nazrieť do bytu.

Je známe je už niekoľko havárií, kedy rámy neudržali zasklenia a to sa zrútilo na zem

Ani to však nemusí vždy stačiť. Napríklad stavebné firma dostala projekt už odsúhlasený statikom a stavebným úradom. Mala preraziť trojmetrový otvor do štítovej steny panelového domu. Firme sa to nezdalo. Ukázalo sa, že by sa niekoľko poschodí nad zásahom mohlo zrútiť. Je to príklad, že zatiaľ čo niektoré stavebné úrady sú veľa prísne, iné zas niekedy až príliš zhovievavé.

Úpravy panelových domov tiež často posudzujú ľudia, ktorí síce majú pečiatku, ale problému dostatočne nerozumejú. Pretože je núdza o zákazky, statici berú všetko. Keď niekto posúdenie ponúka za 50€ a bez toho, aby problém skúmal, odsúhlasí ho s tým, že úpravy dom nezaťaží, nie je to dobre odvedená práca. Preto odporúčame záujemcom o úpravy bytov v panelových domoch, aby sa obracali odborníkov.

Keď sa rekonštruuje celý panelový dom, jeho statická pevnosť sa dá zvýšiť. Tak ako fungujú obruče u sudu, možno konštrukcie stropov stiahnuť oceľovými prútmi. Väčšina ľudí to však zatiaľ nerobí, pretože to stojí peniaze.

Riziko pádu zasklenej lodžie panelových domov

Zasklená lodžia alebo balkón znamená výhody. Obmedzí tepelné straty az balkóna sa stane niečo ako ďalšia miestnosť. I tu však môže nastať problém. Existuje riziko, že projektanti ani dodávatelia zasklievacích systémov nepoznajú platnú normu na zaťaženie vetrom a nepracujú podľa nej. Pritom dnes fúka viac než pred rokmi, kedy platila staršia norma.

Už nastali havárie, pri ktorých obvodové rámy neudržali sklenené výplne a tie sa zrútili na zem. Preto je nutné vykonať revíziu u už hotových osadenie a navrhnúť metodiku zasklievanie, ktorá bude rešpektovať uvedenú normu.

Nové zábradlia balkónov a lodžií často nespĺňajú predpísanú skúšku na prieraz ani predpísanú stabilitu konštrukcie zábradlia a jeho kotvenia. Kto teda chce mať istotu, či u jeho zasklenia tiež nehrozí pád skla, mal by vyžadovať príslušné certifikáty dodávateľa a na posúdenie si prizvať autorizovaného odborníka.

 

Zavolať